کانال تلگرام کلینیک درد
۰۱
۱۱
۱۲

آخرین مطالب سایت

خدماتی که متخصصین دردشناسی جهت کنترل و درمان درد ارائه میکنند

دردهای ناشی از ارتروز  و بیماریهای  مفاصل و عضلات و تاندونها

دردهای ناشی از حوادث کار . شغل و تصادفات

دردهای ناشی از سرطان

دردهای ستون فقرات

مزیت این روشها چیست ؟

نیاز به بستری شدن ندارند

نیاز به بیهوشی ندارند

پس از تزریق بیمار روی پای خودش مرخص می شود